Bedömning

I denna artikel beskriver jag hur det går till att bedöma blomman på en orkidé. Denna typ av bedömning kallas för ”Kvalitetsbedömning” av blomma. Det finns två andra typer av bedömning; ”Kulturbedömning” av en planta och ”Monterbedömning” av en utställningsmonter. Ladda ner artiklen Bedömning.pdf

Vad är en klon
Men först måste jag berätta lite om olika kloner/individer av olika plantor för att det ska bli lättare att förstå resonemanget framöver i texten.

Jag startade ett företag i orkidébranschen för ett par år sedan. Under denna tid har jag fått massor av epost och telefonsamtal rörande olika kloner av t.ex. en speciell art. Det kan låta ungefär så här: ”Hej kan du skaffa mig en Phalaenopsis equestris ’Joy’s Blue’?” De allra flesta frågor av denna typ måste jag svara nej på. Varför? Jo, de allra flesta arter och hybrider som vi köper hos orkidéodlare runt om i världen är fröförökade plantor.

Om man sår orkidéfrö och får, låt oss säga 2 000 plantor, så är var och en av dessa plantor unika. Det är alltså 2 000 olika kloner/individer. Såvida Phalaenopsis equestris ’Joy’s Blue’ inte är meristemförökad så finns bara denna enda klon/individ.

Själv brukar jag sätta klonnamn efter mina döttrar Tilda, Johanna eller Ti Jo. Man skriver klonnamnet inom enkla citationstecken som i exemplet ovan: ’Joy’s Blue’. Det enda sätt man kan få fler plantor av samma klon, om det rör sig om fröförökade plantor, är genom delning eller meristemförökning.

Kvalitetsbedömning av blomma
En del förespråkar orkidébedömning, andra inte. En del säger att det finns för dålig kunskap inom domargruppen för att t.ex. bedöma plantor i Pleurothallis-gruppen. Jag kan bara instämma i denna kritik.

I USA finns det massor av domare och experter inom många olika släkten. I Tyskland finns det ett 50- till 70-tal domare och en hel del experter. I lilla Sverige är vi idag tio domare. De flesta har något/några favoritsläkten. Själv är jag som bekant insnöad på de vandoida orkidéerna och har skaffat mig bra kunskaper inom detta släkte. Vad jag vill säga är, att eftersom vi är så få domare så är det omöjligt att vara specialist på alla olika släkten inom orkidéfamiljen.

Det bedömningssystem som vi använder oss av är det tyska systemet, som är ett så kallat omvänt system, där noll är bästa och fem är sämsta resultat.
Man bedömer fem olika kriterier, Blommans storlek, Blommans färg, Blommans form, Klonens värde och Särskilda värden. De olika kriterierna kan alltså graderas från noll till fem poäng och totalt kan en bedömd blomma/planta få från noll till tjugofem poäng.

AQ plus
Sedan några år tillbaka använder vi i Nordvästra Skånes Orkidésällskap det amerikanska bedömningsprogrammet AQ plus. Detta program används av alla amerikanska domare. Efter att ha provat det, parallellt med det tyska, kommer vi att rekommendera styrelsen/domargruppen att börja använda detta program.


AQ plus, ett bedömningsprogram

I detta program får man detaljerad information om alla bedömda plantor i Amerika. Alla arter och hybrider finns inte med, men väldigt många. Vi hade tänkt föreslå att man använder detta program som en referensdatabas. Om vi t.ex.får in en Phalaenopsis Mini Mark, som vi inte har bedömt tidigare och som vi inte vet vilka föräldrarna är, kan vi allt som oftast hitta informationen i AQ plus, tillsammans med bedömningsresultat, beskrivning och foto.

En Phalaenopsis Mini Mark ’Sara Michelle’

Här kan vi se att blomman är 3,9 cm vid och hög. Plantan har 15 blommor och tre knoppar på en grenad blomstängel. Den har tilldelats 80 poäng, vilket motsvarar en silvermedalj hos oss.


Här kan vi se stamträdet för denna hybrid

Om detta program används som referens, då man inte är säker, har man ett mycket bra redskap vid olika bedömningar.

Lite mer detaljer om kriterierna:
Blommans storlek
Man tittar på vad som är normalt för släktet. Är detta en förbättring utan att helhetsintrycket försämras? Blommor större än genomsnittet blir ofta färre till antalet. För småblommiga plantor bedöms också skaftets storlek och antalet blommor. T.ex. alba-formen av olika arter brukar ha mindre blommor.

Blommans form
Tidens uppfattning om perfekt form.
Alla blomdelar, petaler och sepaler etc. bör vara väl proportionerade och i harmoni. Var ödmjuka inför naturens egna former och möjligheter.

Färg, teckning, kontrast
Rena och klara färger som har djup och variation i teckningen. Tydliga eller svaga färgövergångar. Karaktäriska artavvikelser för varje enskild planta såsom alba-formen, måste respekteras.

Klonens värde
Kritisk granskning av plantans speciella odlingsvärde.
Är det en sällsynt art, en art som sällan kommer till bedömning? Bör den bevaras och odlas med hänsyn till växtvillighet, rotsättning, proportioner och framtida möjligheter? Beträffande hybrider: Har korsningsarbetet verkligen uppnått en förbättring i förhållande till föräldrarna.

Särskilda värden
Har plantan inga särskilda värden så ska man ge den 3 poäng.
Visar plantan tecken på svaghet, sämre poäng.
Blomstängelns uppbyggnad: Är den spänstig och kraftig? Är blomstänglarna harmonisk fördelade runt hela plantan? Stjälkens fasthet och längd, samt antal blommor? Hur presenterar sig blomklasen? Saftspänning, storlek och odlingsmetod granskas eller andra förhållanden som tilltalar domaren, och som tillika är i överensstämmelse med tidens uppfattning av perfektion. Är krukorna rena? Har odlaren dammat av bladen, klippt bort skadade delar samt sett till att plantan ser fräsch ut?

Poängbedömning
0 poäng Utmärkt
1 poäng Mycket bra
2 poäng Bra
3 poäng Tillfredsställande
4 poäng Mindre bra
5 poäng Ej tillfredställande

Domaren sätter sina poäng för de olika kriterierna och räknar samman dessa.
0-2,20 poäng ger en guldmedalj
2,21-5,45 poäng ger en silvermedalj
5,46-9,00 poäng ger en bronsmedalj

Om en planta får ”Bra” på alla kriterierna får den 2 x 5 = 10 poäng vilket inte räcker till en medalj. Det ska således vara en mycket bra planta/blomma för att man ska erhålla en medalj.

En bedömning
För att ni lättare ska förstå hur det går till har jag tagit plantor av samma art men olika kloner och bedömt dessa. Plantorna som jag valt är Vanda lamellata var. boxallii ’Johanna’ och Vanda lamellata var. boxallii ’Ti Jo’. Jag kallar dessa för Johanna och Ti Jo för att göra det lättare.


Vanda lamellata var. boxallii ’Johanna’


Vanda lamellata var. boxallii ’Ti Jo’

Lite fakta om plantorna:

Johanna Ti Jo
Storlek blomma, höjd 4,2 cm 4,0 cm
Storlek blomma, vidd 4,5 cm 3,0 cm
Plantans höjd 50 cm 40 cm
Antal blomstänglar 3 st 2st
Antal blommor 40 st 24 st

Blommans storlek
Om vi tittar på blommans storlek på Johanna och Ti Jo så är den som följer:
Johanna 4,5 cm vid och 4,0 cm hög.
Ti Jo 3,0 cm vid och 4,0 cm hög.

Jag sätter 1 poäng för Johanna då den är större än normalt och 2 poäng för Ti Jo då den är normalstor.

Till vänster ser vi Johanna och till höger ser vi Ti Jo

Blommans form
Formen skiljer sig mycket mellan de två klonerna. Johanna är mer fulländad och har en blomma som presenterar sig bättre än normalt. Jag sätter 0 poäng. Ti Jo är som många andra kloner av denna art, bakåt liggande och presenterar sig inte så bra. Petaler och sepaler är mycket smalare än hos Johanna. Jag sätter 3 poäng.

Till vänster ser vi Johanna och till höger ser vi Ti Jo

Blommans färg
Även här skiljer sig de båda klonerna åt. Johanna är blekare i färgen och har inte så stora kontraster, så jag sätter 2 poäng. Ti Jo har starka färger och bra kontraster. Jag sätter 0 poäng.

Klonens värde
Båda plantorna växer bra med mycket rötter. Blommar alltid med flera stänglar dock är Ti Jo något sämre på grund av sin form. Jag sätter 1 poäng för Johanna och 2 poäng för Ti Jo.

Särskilda värden
Båda plantorna har vackra styva blad och långa spänstiga blomstänglar. Blommorna presenterar sig något bättre på Johanna och är betydligt fler. Johanna har 40 st blommor på tre stänglar och Ti Jo har 24 st blommor på två stänglar.
Jag sätter 1 poäng på Johanna och 2 poäng på Ti Jo.

Obs. då plantorna fotograferades hade många blommor vissnat.


Ti Jo till vänster och Johanna till höger

Sammanställning

Johanna Ti Jo
Blommans storlek 1 2
Blommans form 0 3
Blommans färg 2 0
Klonens värde 1 2
Särskilda värden 1 2
Antal poäng 5 9

Slutsats: Johanna var den bättre av de två plantorna och fick 5 poäng och en silvermedalj. Ti Jo fick precis en bronsmedalj med sina 9 poäng.