FOR

Svenska Orkidésällskapet är medlemmar i

 

Fritidsodlingens Riksorganisation
Åsögatan 149
116 32 Stockholm
Direkt tel: 08-556 930 81
E-post: solveig.sidblad@for.se