Om SOS

Svenska Orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening öppen för alla med intresse för orkidéer och orkidéodling. Föreningen bildades 1956 och har idag ca. 1200 medlemmar spridda över hela landet. SOS verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling samt medverka till att såväl inhemska som utländska orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med de lagar och förordningar som finns.

SOS:s verksamhet bedrivs främst genom utgivning av en medlemstidning och genom att stödja och samarbeta med föreningar med SOS-medlemmar. Inom SOS kan även plantbedömning i enlighet med SOS bedömningsregler förekomma.

Som medlem i Svenska Orkidésällskapet får du tidningen ORKIDÉER, någon annan form av prenumeration är inte möjlig. Tidningen kommer ut 4 gånger per år, i februari, april, juni, augusti, oktober och december. Nya medlemmar får hela årets utgåva retroaktivt. Det är därför bra om du anger vilket år inbetalningen avser om du betalar in medlemsavgiften mot slutet av året.

Bor du i närheten av en regional förening finns ytterligare möjligheter, se länkar för adresser och medlemsaktiviteter på hemsidan. Medlemsmöten hålls som regel en gång i månaden. Där kan man träffa likasinnade och utbyta erfarenheter, byta och köpa plantor, lyssna på föredrag och se bildvisningar, deltaga i utbildningar och resor till orkideutställningar och handlare m.m. Regionala föreningar finns på flera håll i landet, de har en liten extra medlemsavgift förutom medlemsavgiften till Svenska Orkidesällskapet, se hemsidan www.orkidesallskapet.se.

Medlemskap 300:-/år Plusgiro 85 05 65-3