Bli medlem

Medlemskap gäller per kalenderår och kostar 300kr / hushåll.
Medlemsavgiften sätts in på plusgiro 850565-3, Svenska Orkidésällskapet.

Du som bor utanför Sverige ska göra en utlandsbetalning och använda dig
av IBAN SE48 9500 0099 6042 0850 5653 och BIC NDEASESS.
Då kostar medlemskapet 400SEK.

Glöm inte att ange namn, adress och gärna telefonnummer samt e-mail adress på avin!

I medlemskapet ingår 4 nummer av medlemstidningen Orkidéer. Nya medlemmar får hela årets utgåva retroaktivt. Nya medlemmar som betalar medlemsavgiften i slutet av året bör på avin ange vilket år inbetalningen avser.

Annan form av prenumeration än genom medlemskap är inte möjlig.

Medlemsavgift till regionala föreningar kan betalas på samma plusgiro.

För frågor om medlemskap hänvisas till medlemsansvarig, Malin Olsson.