Tidningen Orkidéer

Tidningen Orkidéer som är Svenska Orkidesällskapets medlemsblad är en mycket trevlig och uppskattad tidning. Tidningen får man som medlem i SOS och den kan ej köpas på annat sätt. Den utkommer med 4 nummer per år. Här finner du i varje nummer vackra färgbilder, detaljerade artbeskrivningar, mängder av odlingsråd, intressanta reseskildringar och mycket mycket mer. Är du intresserad av den svenska orkidéfloran behöver du inte heller bli besviken, artiklar, bilder och beskrivningar av växtplatser är ofta förekommande i tidningen.

Vill du annonsera i tidningen orkidéer?
Priser och riktlinjer hittar du här.

Ansvarig utgivare Mikael Andersson