Startsida SOS

Svenska orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och orkidéers växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar. Verksamheten drivs främst genom hemsidan och medlemstidningen, men även genom samarbete med både medlemmar och lokalföreningar. Plantbedömning förekommer också i enlighet med SOS bedömningsregler.

Paphiopedilum godefroyae kommer från sydöstra Asien, Thailand, där den växer i låglandet på kalkberggrund. I odling odlas den varmt med kalk i jorden och gärna ljust.