Startsida SOS

SVENSKA ORKIDÉSÄLLSKAPET

Svenska Orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar.

Svenska Orkidésällskapets tidning har nu blivit digital och föreningens verksamhet drivs vidare fast i något annorlunda omfattning.

Medlemsavgiften är från 2021 75 kr/år och ger tillgång till Facebooksidan " Svenska orkidesällskapets medlemsgrupp" med inloggning.

 

Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på SOS slutna Facebooksida.


BETALNING

Plusgiro: 85 05 65-3 IBAN: SE48 9500 0099 6042 0850 5653 BIC: NDEASESS

Ange: namn, telefon, adress och e-postadress.

 

Svenska Orkidésällskapet  www.orkidesallskapet.se, eller sök oss på Facebook.

 

STYRELSEN ORDFÖRANDE

Mikael S Andersson, Hjälteby 0709-66 74 00.

ordforande@orkidesallskapet.se

VICE ORDFÖRANDE & KASSÖR Cornelia Röjner, Malmö, 0705-13 76 91

kassor@orkidesallskapet.se

SEKRETERARE och WEBMASTER  Mikael Gustafsson, Jönköping 070-643 93 22 sekreterare@orkidesallskapet.se

webmaster@orkidesallskapet.se

MEDLEMSANSVARIG digital tidning  Thomas Scherlund, Stockholm, 0707-305556

ledamot2@orkidesallskapet.se

Malin Björklund, 0707-39 65 98

 

GDPR Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) EU-förordning som gäller fr o m 2018-05-25.

Svenska Orkidésällskapet är medlem i FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation


LOKALFÖRENINGAR:

Karlstads Orkidéklubb . . . . . . . . ……… www.kork.nu

Nordvästra Skånes Orkidésällskap . . . www.nsorkide.nu

Sydsvenska Orkidésällskapet...............http://sysorkide.se/

Västsvenska Orkidésällskapet . . . . . . . http://vsos.se/

Stockholms Orkidéklubb . . . . . . . . . . . .Hemsidan är stängd

ab7794d2-eb7a-4737-a4dd-f1ffda87d4eepng

Besök oss även på Facebook, Svenska Orkidésällskapet SOS.


Kalender
20220902_105030jpg20220902_120356jpg

Sydsvenska orkidesällskapets internationella orkideutställning i Lunds botaniska trädgård 1 - 3 september 2023Fredag kl. 11 - 18, Lördag kl. 11-18, Söndag kl. 11-16. Bilderna ovan är från förra årets utställning.

 

logo2gif

Karlstads Orkidéklubb http://www.kork.nuobj804geo427pg12p6jpg

Nordvästra Skånes Orkidésällskap http://nsorkide.nuSydsvenska Orkidésällskapet
http://www.sysorkide.se 
e0728f10-9931-4461-8ea8-8635381e5fbepng

SYS hösten 2023

Onsdag 20 september kl.18.30

Onsdag 18 oktober    kl. 18.30

Lördag 11 november kl. 14.00

Lördag  9 december  kl.14.00

 

UTSTÄLLNINGAR 2023

ORKIDÈUTSTÄLLNING BOTAN, Lund  sept (Se ovan)


obj1064geo574p6png

Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) http://vsos.se
Så här hittar du till våra möten. Carl Skottbergs gata 22 A i Göteborg (telekat 31 C7) ligger precis till höger om huvudentrén till Göteborgs botaniska trädgård. Knacka på dörren så kommer någon och öppnar.

Höstens kalender och möten 2023

Nästkommande ordinarie medlemsmöte hålls 15/10, kl13.