Startsida SOS

SVENSKA ORKIDÉSÄLLSKAPET

Svenska Orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar.

Svenska Orkidésällskapets tidning har nu blivit digital och föreningens verksamhet drivs vidare fast i något annorlunda omfattning.

Medlemsavgiften är från 2021 75 kr/år och ger tillgång till Facebooksidan " Svenska orkidesällskapets medlemsgrupp" med inloggning.

Alla som betalt medlemsavgift för 2019 får år 2020 fritt medlemskap. De som betalt för medlemskap för 2020 får år 2021 fritt medlemskap.

 

Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på SOS slutna Facebooksida.


BETALNING

Plusgiro: 85 05 65-3 IBAN: SE48 9500 0099 6042 0850 5653 BIC: NDEASESS

Ange namn, telefon, adress och e-postadress.

 

Svenska Orkidésällskapet  www.orkidesallskapet.se, eller sök oss på Facebook.

 

STYRELSEN ORDFÖRANDE

Mikael S Andersson, Hjälteby 0709-66 74 00.

ordforande@orkidesallskapet.se

VICE ORDFÖRANDE & KASSÖR Cornelia Röjner, Malmö, 0705-13 76 91

kassor@orkidesallskapet.se

SEKRETERARE och WEBMASTER  Mikael Gustafsson, Jönköping 070-643 93 22 sekreterare@orkidesallskapet.se

webmaster@orkidesallskapet.se

MEDLEMSANSVARIG digital tidning  Thomas Scherlund, Stockholm, 0707-305556

ledamot2@orkidesallskapet.se

Malin Björklund, 0707-39 65 98

 

GDPR Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) EU-förordning som gäller fr o m 2018-05-25.

Svenska Orkidésällskapet är medlem i FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation


LOKALFÖRENINGAR:

Karlstads Orkidéklubb . . . . . . . . ……… http://www.kork.nu/

Nordvästra Skånes Orkidésällskap . . . www.nsorkide.nu

Sydsvenska Orkidésällskapet...............http://sysorkide.se/

Västsvenska Orkidésällskapet . . . . . . . http://vsos.se/

Stockholms Orkidéklubb . . . . . . . . . . . .Hemsidan tillfälligt stängd

ab7794d2-eb7a-4737-a4dd-f1ffda87d4eepng

Besök oss även på Facebook, Svenska Orkidésällskapet SOS.


En förfrågan:

https://www.for.se/efterlysning-har-du-fatt-fropasar-fran-kina-som-du-inte-bestallt/

Handlar om kinesiskt företag som skickat ut mängder av fröpåsar till konsumenter i USA och delar av Europa som de inte har beställt.

Jordbruksverket vill nu veta om vi stött på detta i Sverige.
Kalender

121b96a1-9095-4afe-ac7e-20c690151d35jpg

Sydsvenska orkidesällskapets orkideutställning ägde rum i Lunds botaniska trädgård 13-15 september 2019, med landskamp den 14e september. Där var full aktivitet och bilden ovan föreställer SYS fina monter!

SOS styrelsemöte ägde rum i Lund den 14e september kl 14.00.


logo2gif

Karlstads Orkidéklubb http://www.kork.nu
obj804geo427pg12p6jpg

Nordvästra Skånes Orkidésällskap http://nsorkide.nuSydsvenska Orkidésällskapet
http://www.sysorkide.se 
e0728f10-9931-4461-8ea8-8635381e5fbepng

SYS program 2020

21 okt. kl. 19.00               Föreningsmöte

18 nov. kl. 19.00               Föreningsmöte

2 dec. kl. 19.00                 Föreningsmöte     Julmöteobj1064geo574p6png

Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) http://vsos.se
Vägbeskrivning

Så här hittar du till våra möten. Carl Skottbergs gata 22 A i Göteborg (telekat 31 C7) ligger precis till höger om huvudentrén till Göteborgs botaniska trädgård. Knacka på dörren så kommer någon och öppnar.


logojpgpng

 https://orchidegartneriet.dk47429212_2783089965038071_2013465197892599808_o1jpg

Detta händer nästa år i Köpenhamn - 2021 !

EOCCE 2021 6.-9. maj 2021 i Øksnehallen i København

Dansk Orchide Klub och Sjællands Orchide Klub anordnar den stora europeiska världsutställningen med utställare från hela världen.

Se mer på länkar:

www.orkideer.dk/

https://www.eocce2021.dk/en/

https://d.facebook.com/EOCCE2021