Startsida SOS

Svenska orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och orkidéers växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar. Verksamheten drivs främst genom hemsidan och medlemstidningen, men även genom samarbete med både medlemmar och lokalföreningar. Plantbedömning förekommer också i enlighet med SOS bedömningsregler.

20180729_103246jpg

Bli medlem i Svenska orkidésällskapet idag! Sätt in 300 Skr på Plusgiro 850565-3. Utlandsmedlemskap 400 Skr, IBAN: SE489500 0099 6042 0850 5653, BIC: NDEASESS. Ange ditt namn, telefon, adress och e-postadress. Som medlem får du tidningen ORKIDÉER som utkommer fyra gånger per år, i februari, maj, augusti och november. Nya medlemmar får hela årets utgåva retroaktivt.

ab7794d2-eb7a-4737-a4dd-f1ffda87d4eepng

Besök oss även på Facebook, Svenska Orkidésällskapet SOS.

Kalender

obj804geo427pg12p6jpg

Nordvästra Skånes Orkidésällskap http://nsorkide.nu

 6 september Föreningsmöte, Föredrag av Marie Widén, Botan, Lund
 9 september Öppet hus hos Hans Christiansen, Fredensborg/DK
 4 oktober       Föreningssmöte. Hans Christiansen på besök. Föredrag och försäljning av orkidéer
 1 november   Föreningsmöte. Inge Johnsson, Helsingborgs Fotoklubb visar fantastiska bilder
 6 december     Julmöte med julbord och jullotteri


Sydsvenska Orkidésällskapet
http://www.sysorkide.se 
e0728f10-9931-4461-8ea8-8635381e5fbepng
 7 - 9 sept. 2018 SYS Orkidéutställning på Botan i Lund

Föreningsmöte 19 sept.   kl. 19.00

Ole Djurslev berättar om : Vatten från källa och kran, och hur det påverkar våra plantor

 

Föreningsmöte 24 okt.   kl. 19.00

Marie Widén håller föredrag om: Vad berättar orkidéernas namn för oss

 

Föreningsmöte 21 nov.   kl 19.00  

 

Föreningsmöte 5 dec.   kl.19.00     Julmöte ! logojpgpng

Åbenthus søndag d. 9 september

Der vil traditionen tro være åbenthus i produktionsdrivhuset igen i år. Efter et velbøsøgt åbenthus søndag d.11 marts afholder vi nu årets andet åbne hus, dennegang vil det foregå søndag d. 9 september fra 10-17. Der vil som altid være en masse spændende tilbud samt en lille forfriskning. Sæt kryds i kalenderen og hver med til at skabe rammerne til en rigtig dejlig dag. https://orchidegartneriet.dk


155f9dfa-1053-429f-b347-aec1c612aaf8png

b17b510e-8159-4051-af8b-f00844ed8c8dpng

5d9ea006-a0c5-4bad-b567-ec60f8e2195dpng

safe_imagephppng

756b4f4c-d547-406c-bb82-3e1d781198a2png

05e411b5-fe8b-4f86-8ecb-62ed76c63ff1png

d63b2a77-4fec-4df2-a77e-3e174c334033png