Startsida SOS

SVENSKA ORKIDÉSÄLLSKAPET

Svenska Orkidésällskapet (SOS) är en riksomfattande ideell förening som bildades 1956. Föreningen verkar för att popularisera och sprida kunskap om orkidéer och orkidéodling, samt medverkar till att orkidéer och deras växtplatser skyddas i enlighet med lagar och förordningar.

Svenska Orkidésällskapets tidning har nu blivit digital och föreningens verksamhet drivs vidare fast i något annorlunda omfattning.

Medlemsavgiften är från 2021 75 kr/år och ger tillgång till Facebooksidan " Svenska orkidesällskapets medlemsgrupp" med inloggning.

 

Digitalt årsmedlemsskap i Svenska Orkidésällskapet (SOS) och tillgång till den nya digitala "tidningen" på Facebook med inloggning kostar 75 kronor och sätts in på pg 85 05 65-3.
Vänligen kontakta Thomas Scherlund, thomas@scherlund.org på Facebook för medlemsskap. Efter kontakt läggs du in på SOS slutna Facebooksida.


BETALNING

Plusgiro: 85 05 65-3 IBAN: SE48 9500 0099 6042 0850 5653 BIC: NDEASESS

Ange: namn, telefon, adress och e-postadress.

 

Svenska Orkidésällskapet  www.orkidesallskapet.se, eller sök oss på Facebook.

 

STYRELSEN ORDFÖRANDE

Mikael S Andersson, Hjälteby 0709-66 74 00.

ordforande@orkidesallskapet.se

VICE ORDFÖRANDE & KASSÖR Cornelia Röjner, Malmö, 0705-13 76 91

kassor@orkidesallskapet.se

SEKRETERARE och WEBMASTER  Mikael Gustafsson, Jönköping 070-643 93 22 sekreterare@orkidesallskapet.se

webmaster@orkidesallskapet.se

MEDLEMSANSVARIG digital tidning  Thomas Scherlund, Stockholm, 0707-305556

ledamot2@orkidesallskapet.se

Malin Björklund, 0707-39 65 98

 

GDPR Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) EU-förordning som gäller fr o m 2018-05-25.

Svenska Orkidésällskapet är medlem i FOR, Fritidsodlarnas Riksorganisation


LOKALFÖRENINGAR:

Karlstads Orkidéklubb . . . . . . . . ……… http://www.kork.nu/

Nordvästra Skånes Orkidésällskap . . . www.nsorkide.nu

Sydsvenska Orkidésällskapet...............http://sysorkide.se/

Västsvenska Orkidésällskapet . . . . . . . http://vsos.se/

Stockholms Orkidéklubb . . . . . . . . . . . .Hemsidan tillfälligt stängd

ab7794d2-eb7a-4737-a4dd-f1ffda87d4eepng

Besök oss även på Facebook, Svenska Orkidésällskapet SOS.


En förfrågan:

https://www.for.se/efterlysning-har-du-fatt-fropasar-fran-kina-som-du-inte-bestallt/

Handlar om kinesiskt företag som skickat ut mängder av fröpåsar till konsumenter i USA och delar av Europa som de inte har beställt.

Jordbruksverket vill nu veta om vi stött på detta i Sverige.
Kalender

121b96a1-9095-4afe-ac7e-20c690151d35jpg

Sydsvenska orkidesällskapets orkideutställning ägde rum i Lunds botaniska trädgård 13-15 september 2019, med landskamp den 14e september. Där var full aktivitet och bilden ovan föreställer SYS fina monter!

SOS styrelsemöte ägde rum i Lund den 14e september kl 14.00.


logo2gif

Karlstads Orkidéklubb http://www.kork.nu

Styrelsen hoppas kunna erbjuda något möte under våren 2022.obj804geo427pg12p6jpg

Nordvästra Skånes Orkidésällskap http://nsorkide.nu

Årsmöte söndagen 3 april kl 14.00.

Sydsvenska Orkidésällskapet
http://www.sysorkide.se 
e0728f10-9931-4461-8ea8-8635381e5fbepng

SYS program 2022

P.gr.av Coronan ställer vi in vårens tre första möten och kommer istället ha möten i maj och juni i växthuset på Botan


ORKIDÈUTSTÄLLNING PÅ BOTAN I LUND    2 - 4 SEPT. 2022 


obj1064geo574p6png

Västsvenska Orkidésällskapet (VSOS) http://vsos.se
Så här hittar du till våra möten. Carl Skottbergs gata 22 A i Göteborg (telekat 31 C7) ligger precis till höger om huvudentrén till Göteborgs botaniska trädgård. Knacka på dörren så kommer någon och öppnar.

Mars – Lördag 26/3 kl 13.00 – Årsmöte

Sölve Kajanus visar bilder på sina orkidéer och pratar lite om vad han har odlat genom åren.
Möte i lokalen i Botan

 

April – Lördag 23/4 kl 13.00 – Mikael Gustafsson håller föredrag
Möte i lokalen i Botan

 

Maj – Lördag 21/5 kl 13.00 – Jan Åkerman fortsätter föreläsa för oss
under temat ”Orkidéer från Thailandsresor”
Möte i lokalen i Botan

Maj
Eventuell Danmark resa

Juni
Eventuell orkidéexkursion


logojpgpng

 https://orchidegartneriet.dk


47429212_2783089965038071_2013465197892599808_o1jpg

INSTÄLLD !
EOCCE 2022 - maj 2022 i Rödovrehallen i København

Dansk Orchide Klub och Sjællands Orchide Klub anordnar den stora europeiska världsutställningen med utställare från hela världen.

Dansk Orchide Klub och Sjællands Orchide Klub anordnar den stora europeiska världsutställningen med utställare från hela världen.

Se mer på länkar:

www.orkideer.dk/

https://www.eocce2021.dk/en/

https://d.facebook.com/EOCCE2021