Nedan följer några arter med odlingstipps, men för mer fullständig information så hänvisas till SOS medlemssida på Facebook  ”Svenska orkidesällskapets medlemsgrupp”.

Clpng

Cattleya labiata kommer från Brasilien nära Recife. Den odlas i vanlig fönstermiljö och bör ges extraljus på vintern. Viktigt är att inte ha extrabelysningen så att plantorna får en lång dag på hösten eftersom det är de allt kortare dagarna som triggar blomningen om hösten. Bättre är att ge extraljus ca 8 timmar på dagen. Vattna och göd under tillväxt. Minska vattningen på vintern. Blommorna är ca 15cm och doftar härligt.
  ecf3e1c1-dc1b-4213-95b6-332314dd4817jpgCattleya percivaliana kommer från Venezuela där den växer på cirka 1300 till 2000 m ö h. Odlas på fönsterbrädan ljust men med skydd för stark sol, gärna med extraljus under den mörka delen av året. Vattna och göd under tillväxt, men låt plantan torka till mellan vattningarna. Håll igen på vattningen något under vintern. Blommorna är 10 cm breda och doftar. Blommar vanligtvis runt jul.

dfabe166-12ff-45e5-951f-f37dc0397dcfjpgCypripedium Ulla Silkens är en hybrid mellan den nordamerikanska C. reginae och den kinesiska C. flavum. Detta är en lämplig orkidé att börja med vad det gäller trädgårdsorkidéer. Den går att odla på friland i större delen av landet och är härdig ner till -20C. Plantera den halvskuggigt och gärna med skugga under lunch och eftermiddag, eftersom starkt solsken bränner blommorna. Blanda ut trädgårdsjorden med sand och eventuellt bark så att den blir lucker. Ser till att dräneringen är god och gärna att markytan lutar något för att undvika att vatten blir stående. Den vill ha mycket vatten, men aldrig stå i stillastående vatten! På hösten lägger jag lite sand över nästa års skott för att skydda mot sniglar och under vintern lägger jag en liten träskiva över om det regnar mycket. Plantan blir större för var år och det är bra att göda under tillväxt.

DSC_CmacrjpgCypripedium macranthos kommer från Ryssland, Sibirien och ner i Kina. Den odla på friland eller i kruka med ett något kalkhaltigt substrat som är mycket genomsläppligt typ sand med bara lite organiskt material i . Jag brukar ha min planta på balkongen under vintern med ett par trasmattor över så att den inte fryser och töar många gånger. Har även vintras plantan i frysen och då strax under fryspunkten. Vattnar rikligt och göder under sommaren. Skotten börjar växa i april och den blommar i maj, sedan står sig bladen in i september. Blommorna är stora och doftar.

d098929a-4814-4d70-bc27-fc7b8d17434djpg

Disa uniflora kommer från Sydafrika nära Kapstaden. Den växer i bergen nära bäckar. I odling skall den ha ständig fuktigt och den kan med fördel odlas i lerkruka med levande vitmossa (Sphagnum) och stå i 1-2cm vatten, helst regnvatten eller osmosvatten. Den kan stå ute i skugga under sommaren och skall stå svalt (10-15 Cm) och ljust under höst till vår. Göd försiktigt under tillväxt.

PBjpgPCjpg

Paphiopedilum bellatulum (vit) och P. concolor (gul) kommer från SÖ Asien där de växer under varma och ljusa förhållanden på kalkrik mark (klippor). Odlas varmt och ljust, gärna i odlingsskåp på vintern. Vattnar rikligt, men om det är svalt så får de torka till något.

8c10c4c3-d9bf-48ca-96c9-0b3a7e607b2ajpgPaphiopedilum godefroyae kommer från Thailand och trivs i en varm och ljus omgivning. Den kan med fördel odlas i odlingsskåp under vintern. Använd ett genomsläppligt substrat att odla den i och tillsätt lite krossad kalk eftersom denna art växer i områden med kalkberggrund. Vattnas regelbundet och bör tillåtas bli halvtorr mellan vattningarna.